İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Hakkında

İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün verdiği Lisans eğitimi dört yıl olup eğitim dili Türkçedir. Programın amacı; Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücü ve yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca, edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayıp inceleyebilecek, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek, okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlayacak, temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte ve etkili iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek temel amaçlardır. Bu programda Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı, Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu, Türk dilinin ve Türk edebiyatının tüm dönemlerine yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.