İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen, Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir.Programın amacı; Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücü ve yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca, edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek temel amaçlardır.​