İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ - Dekan V.
Dr. Öğr. Üyesi Selen YANMAZ- Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gökçer ESKİKURT - Dekan Yardımcısı
Gülbahar Kaya - Fakülte Sekreteri