İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Ersin Kahraman, Bölüm Başkanı

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, en genel tanımıyla insan toplumlarının yaşamı, yapısı ve gelişimini kendisine konu edinen çalışma alanıdır. Her ne kadar beşerî bilimlerde sosyoloji disiplini 19. yüzyıl sonunda kendisine akademide yer bulsa da felsefenin ilk çalışma alanlarından olarak kökeni Antik Yunan’a kadar dayanır. Özellikle iktisadî ve beşerî yapının Avrupa’da Rönesans ve Reform ile hızla dönüşmesi sonucu Aydınlanma sonrasında Kilise ve onun kurumlarından bağımsız, yeni düzene uygun bir ahlak ve toplum inşası sırasında felsefî çalışmalar toplum üzerine odaklanır.

Sosyoloji bu çalışmaların sistematik olarak sürdürülmesini amaçlayan bir disiplin olarak bugün karşımıza çıkar. Bu anlamda, insanın doğal halinden toplumsal hale nasıl geçtiği, insanların bir arada yaşarken ortaya çıkacak ahlakî ve hukukî kuralların temellerini, iktisadî ilişkilerin toplum yapısını nasıl belirledikleri, tarihsel süreç içinde toplumun hangi yasalara göre dönüşüp değiştiği, görsel ve işitsel araçların toplumsal algı ve eğilimleri ne şekilde etkilediği gibi geniş yelpazede sorunlarla ilgilenir.

Sosyolojide Kariyer Seçenekleri

Günümüzde teknik eğitimin ön plana geçmesiyle birlikte belli disiplinlerdeki mezun sayısındaki hızlı artış, bu disiplinlerde eğitim alanların ileride kariyerlerine atılırken daha yoğun bir rekabet ortamıyla karşılaşmalarını ve benzer eğitim almış mezunlar arasında iş bulma şanslarının iyice azalmasını beraberinde getirdi. Özellikle sorunlara farklı bakış açıları geliştirebilecek, disiplinlerarası düşünebilen, toplumsal ve iktisadî konulara yalnız ekonometrinin araçlarıyla bakmayan, bilgi teknolojilerinin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği hakkında fikir sahibi olan, güncel konulara hakim, çözüm odaklı insanlara bugün hem üniversitelerde hem de kamu ve özel sektörde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu yeni şartlar altında, İstinye Sosyoloji bölümü olarak, sunduğumuz sosyoloji eğitimimiz ile hem akademik çalışmalarda hem de kariyerine özel sektör, istatistik kurumları, sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmetler, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırmaları gibi çeşitli alanlarda devam etmek isteyen öğrencilerimize ihtiyaç duydukları temeli kazandırmayı hedefliyoruz. Sosyolojiyi spekülasyon ya da spekülatif idealizm aracı olarak görmeyen vizyonumuz ile edinecekleri eleştirel düşünce sayesinde sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme becerisini kazanacak olan İstinye Sosyoloji mezunlarımızın ileriki kariyerlerine ellerinde önemli bir avantaj ile başlayacaklarına ve kendi seçecekleri alanlarında okulumuzu gururlandıracak başarılar elde edeceklerine gönülden inanıyoruz.

Sosyoloji Bölümü Uzmanlaşma Alanları

• Dijital Toplum ve Sosyal Medya

• Tüketim ve İktisat

• Şehir ve Göç

• Beden ve Cinsiyet

• Kimlik ve İktidar

• Görsel ve İşitsel Kültür

Bölüm Başkanının Mesajı