İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi. Selen Yanmaz, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi. Selen Yanmaz
Bölüm Başkanı

Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji, sağlıklı bir toplumsal hayat için vazgeçilmez bir alandır. Ancak konusunun konuyu inceleyen insanın içinde bulunduğu toplumun ta kendisi olmasından ötürü eğitimi hayli çetrefilli bir disiplindir. Bu nedenle sosyoloji eğitimi, hem çeşitli araştırma yöntemlerinin öğrenilmesini, hem de iktisat, tarih, antropoloji, şehirleşme, tüketim, toplumsal kimlikler, cinsiyet, görsel ve işitsel çalışmalar ve çatışmadan tutun toplumsal psikoloji, beden, algı, bilinç konularına kadar geniş bir bilgi birikiminin ve farklı teorilerin öğrenciye sunulmasını gerektirir. Bunun da ötesinde, konusunun insanın içinde yaşadığı toplumun kendisi olmasından ötürü çalışmasının sağlıklı sürdürülmesi için bir sosyolog adayının eleştirel düşünceyi içselleştirmesi ve toplumsal konulara farklı açılardan yaklaşıp ele almasını sağlayacak altyapıyı geliştirmesi şarttır. Modern toplumların kökeninde Aydınlanma felsefesi olması nedeniyle felsefeden bağımsız bir sosyoloji eğitimi eksik kalacaktır. Ayrıca, yaşadığımız toplumun iktisadî temelleri göz önüne alınacak olursa politik iktisat ve tarih bilgisi de sosyoloji eğitiminde hayatî önem arz eder. Yapacağı çalışmaların bilimsel argüman teşkil edebilmesi için istatistik, tarihsel inceleme, anket ve görüşme gibi bilimsel metodun ölçü ve gözlem araçlarının ve araştırma yöntemlerinin öğrenciye doğru şekilde sunulması gerekir.

Eğitim Politikamız

İstinye Üniversitesi Sosyoloji bölümü olarak eğitim anlayışımız öğrenciye kendi bakış açısını geliştireceği, toplumun iktisadî ve tarihsel kökenlerini göz ardı etmeyen, yalnız belli teorilerle sınırlandırılmamış, tartışma ve aktif eğitime dayalı, araştırma yöntemleri ve istatistik araçlarını kullanmayı bilen, disiplinlerarası düşünme yeteneğine sahip sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vizyon ile, öncelikle temel politik iktisat bilgisi ve alternatif iktisat teorileri, sosyolojik araştırma yöntemleri ve temel istatistik araçları, hem yakın çağ Türkiye tarihi hem de dünya tarihi, geniş bir yelpazede alanlarına göre sosyoloji teorileriyle ve öğrencilerimizin bakış açısını derinleştirecek diğer disiplinlerden alınacak derslerle zenginleştirilmiş disiplinlerarası bir program öğrencilerimize sunulacaktır. Ders programı içinde son iki sene uzmanlaşmaya ayrılacak, danışman öğretim üyesinin desteğiyle öğrenciye yönelmek istediği alana uygun seçmeli dersler çeşitli alt disiplinlerden sunulacaktır. Özellikle son sene, teorik alanda çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilerimize derinleştirilmiş teorik dersler verilecek, saha çalışması tecrübesi edinmek ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize çalışmalarını ve araştırma yöntemlerini pratik olarak öğrenimlerini sağlayacak saha dersleri sunulacaktır. Hepsinden önemlisi öğrenciyi dinleyen, onun başarısını kendi başarısı olarak gören öğretim üyesi anlayışımız ile sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Sunduğumuz İngilizce eğitim ile kazanacağınız becerileri uluslararası alanda da kullanma imkanına sahip olacaksınız. Hem akademik kariyer için, hem de iktisat, tarih ve istatistik temeline sahip olarak özel sektörde yahut kamu alanında bir kariyere başlamak isteyenler için gerekli altyapıyı İstinye Sosyoloji’de verilecek disiplinlerarası eğitimle kazanabilirsiniz.