İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Bölüm Hakkında

Psikoloji

İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2017 yılında kurulmuştur. 2021 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde eğitimlerini tamamlamış, alanlarında uzman öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Farklı üniversitelerden misafir öğretim üyesi hocalarıyla verilen eğitim çeşitlendirilmektedir. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamak, güncel bilgilerle öğrencilerini donatmak bölümün politikasıdır. Bölümümüzün ana amaçları arasında öğrencilere psikoloji alanında güncel ve kanıta dayalı eğitim vermek, teorik bilgileri uygulamalarla desteklemek, mesleki beceriler kazandırmaktır. Türkçe ve İngilizce psikoloji eğitimi seçenekleri ile öğrenciler kendilerini geliştirici fırsatlara sahip olacaklar, mezun olmadan önce mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına sahip olacaklardır. Bölüm, İstinyelilik kültürüne uygun şekilde meslek yaşamlarında yaratıcı, disiplinli ve bilimsel bilgiyi uygulayan psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

  • Müfredat, Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Lisans Programı Akreditasyon kriterleri temel alınarak hazırlanmıştır. Böylelikle nitelikli bir Psikoloji Lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır. Müfredat kapsamında öğrenciler psikolojinin farklı alt alanları ile ilgili zorunlu dersler, seçmeli dersler ile dil ağırlıklı ve/veya farklı bilim dalları ile ilgili üniversite seçmeli dersleri alma imkanı bulabileceklerdir.

 

  • Müfredat kapsamında staj zorunlu tutulmamaktadır. Ancak, başta İstinye Üniversitesi bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinin 25 yıllık birikim ve kurulu sistemi olmak üzere her türlü imkan değerlendirilerek başarılı ve hevesli öğrencilere ilgi alanlarına göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllü gözlem yapma imkanı bulmaları için yol gösterilecektir.

 

  • Ayrıca, müfredat kapsamındaki uygulamalı dersler aracılığı ile dört yıllık lisans eğitimi sonunda uygulama yapabilme becerilerini geliştirmiş ve bu becerileri ile diğer psikoloji mezunları arasında öne çıkan mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ayrıca, öğrenciler, bilimsel araştırma yapma ve araştırmalarını yayına dönüştürme imkanı bulacaklardır.