İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Bölüm Başkanının Mesajı

Günlük yaşantımız teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Küreselleşen dünyada ve Ülkemizde psikolojinin önemi ve psikoloji mezunlarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır.

Bölümümüzde, psikoloji bilimine anlamlı katkılar sağlayan araştırmacılar ve günlük yaşamdaki önemli sorunlara yaratıcı çözümler bulabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.  Bu bağlamda akademik kadromuzda yer alan araştırma ve uygulama alanında deneyimli akademisyenlerimizle, bölümümüz öğrencilerine, disiplinler arası bilimsel araştırma ve psikolojik uygulamalar yapma olanakları sunmaktayız. Mezunlarımızın, meslek yaşamlarında toplum yararına yönelik anlamlı katkılar sağlayabilecek bireyler olmaları hedeflemekteyiz.

İstinye Üniversitesi Psikoloji lisans programı çerçevesinde öğrencilerin;

 • psikolojinin alt alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahip,
 • psikolojinin alt alanları (örn. klinik, sağlık, spor, adli, endüstriyel, vb.) ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkileri kavrayan,
 • insan davranışlarının altında yatan zihinsel ve duygusal süreçleri anlayan ve sorgulayan,
 • kişisel psikolojik sorunlarını inceleyebilen,
 • eleştirel düşünme becerisine sahip,
 • bilimsel ilkeleri gerçek yaşam olaylarına uyarlayabilen,
 • mevcut psikolojik uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirebilen,
 • araştırmacı,
 • etik ilkelere bağlı,
 • sorumluluk alabilen,
 • üretebilen,
 • etkili iletişim kurabilen,
 • farklılıklara (örneğin, kültürlerarası ve kişilerarası) değer veren kişiler olmasını hedeflemekteyiz

Mezunlarımız kamu sektöründe ve özel sektörde birçok alanda iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır:

 • Sağlık Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na, İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlığı’na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Okullarda,
 • Çocuk yuvaları, ana okulları ve kreşlerde,
 • Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Ruh sağlığı birimlerinde,
 • İnsan kaynakları birimlerinde,
 • Kamuoyu ve/veya Pazar araştırma şirketlerinde