İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Haberler

Tayland Çalışmaları I Yayınlandı.
Stratejik İşbirliği Projemize AB ERASMUS+ Programı Desteği
Prof. Dr. Ahmet Atillâ Şentürk'ün her yıl bir cildi yayımlanan "Osmanlı Şiiri Kılavuzu" adlı eserinin beşinci cildi yayımlandı.
es1
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç'un "Revnakoğlu’nun İstanbul’u İstanbul’un İç Tarihi Fatih" adlı kitabı Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) 2021 Kültür Sanat Ödülleri kapsamında "araştırma" dalında ödüle layık görüldü.
Arş. Gör. Dr. Seda Kurt'un yeni makalesi Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı.
tk
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademik kadrosundan Arş. Gör. Dr. Seda Kurt'un Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Özyıldırım danışmanlığında hazırladığı "Türk Edebiyatında Makâmât-ı Harîrî ve Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi’nin Makâmât-ı Edebiyye-i Harîriyye Şerhi" başlıklı doktora tezinin kitaplaştırılmış hâli, "Makâmât-ı Harîrî Şerhi: Makâmât-ı Edebiyye-i Harîriyye Şerhi Melâhât-i Dânişiyye" adıyla DBY Yayınları tarafından yayımlandı. https://www.dby.com.tr/makamat-i-hariri-serhi
Dünya İnsan Hakları Günü: Kadın Hakları
"Suça Psikolojik Bakış: Saldırganlık Davranışının Temelinde Yatan Nedenler"
Siber Zorbalık ve Oyun Bağımlılığı
Duyguların Nöropsikolojisi
Neden Unuturuz, Nasıl Hatırlarız?
Arş. Gör. Deniz Özen’in Proje Önerisine TÜBİTAK Desteği
imt
1
image1