İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Bölüm Hakkında

Yeni bir anlayışın temsilcisi ve uygulayıcısı olma hedefiyle yola çıkan bölümümüz; geleneksel felsefe kültürünün edinilmesini ve aynı zamanda bu kültürün günümüzü anlamada kullanılabilmesine yönelik bir program uygulamayı amaçlamaktadır.

Felsefenin binlerce yıldır varlığını sürdürebilmesi, çağının sorunlarıyla kurduğu çok yönlü ilişkiyle yakından ilgilidir. Felsefe aynı zamanda çağlar boyunca insanı, toplumu ve doğayı konu edinmiş, dolayısıyla da bilimlerle hep iç içe olmuştur. Bu alanlara günümüzde -özellikle mantıkla ilgi içinde- yapay zekâ çalışmaları da eklenmiştir. İstinye Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu, öğrencilerimizin farklı bilim dallarından ilgileri doğrultusunda ders alabilmelerine, yandal ve çiftanadal yapabilmelerine, geleceğin filozofları olarak yetişmelerine olanak vermektedir.

Felsefenin sorunları anlamak ve çözüm üretmek için kullandığı geleneksel -eleştirel- yöntem, mantıkla gittikçe derinleşen ilişkisi sayesinde, yeniden biçimlenmiştir. Uygulayacağı eğitim programıyla, günümüzü anlamayı ve sorunlara çözüm önerileri getirebilmeyi, sonuçta bilim-felsefe-insan-toplum ilişkisini sorgulamayı teşvik edecek olan bölümümüz; mezunlarımızın her alanda kullanabilecekleri becerilerle donatılmasını amaçlamaktadır.