İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen 
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir.

Programın amacı; Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücü ve yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca, edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek temel amaçlardır.​

Bu programda Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bu bağlamda mezunlar, her iş alanda dil kullanımı konusunda bir adım önde olacaklardır.

Çağdaş istihdam paradigmasına göre yükseköğretim kurumlarında yetenek çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle üniversiteler, öğretim programlarında öğrencilere çeşitli yetenekler kazandırmaktadır.

Bu bölümden mezun olacak öğrenciler, şu yetenekleri kazanacaklardır:

  • Orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine yüksek öğrenim düzeyindeki dersler ve uygulamaya yönelik araç, gereçler ile desteklenen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine mesleki bilgi ve beceriyi kazandırır, onların temel literatüre hakim olmasını sağlar.
  • Bu alanda tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde gerçekleştirir; uygulama için gereken teorik bilgileri ve düşünsel becerileri kullanır.
  • Paydaşlar ile ilişkilerde mesleki etik ilkelere uygun hareket eder.
  • Mesleği ile ilgili öğrenmeyi bağımsız olarak sürdürür ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürür.
  • Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
  • Sosyal bilimlerde etkin bir şekilde kullanılan bilişim altyapılarını yöneterek, daha etkin ve verimli çalışmalar gerçekleştirirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Programdan mezun olacaklarının öncelikli olarak ulusal ve uluslararası üniversitelerde araştırmacı, okutman, öğretim görevlisi olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır.  Program birincil olarak bu meslek alanında yeterli donanımı sunmak için tasarlanmıştır. Bunun dışında üniversitenin yayın dünyasıyla kuracağı bağlantılarla öğrencilerin yayıncılık dünyasıyla temasa geçmesi sağlanacak, böylelikle yayın dünyasında istihdam edilme konusunda öğrencilerin başka bölümlere göre avantajları olacaktır. Üçüncü istihdam alanı ise TİKA, Yunus Emre Vakfı, Kültür Bakanlığı, yazma kütüphaneleri, genel kütüphaneler gibi ulusal ve uluslararası kültürel kurumlarda uzmanlıktır. Üniversite aynı zamanda öğrencilerinin pedagojik formasyon derslerini alarak öğretmenlik yapabilmelerini de amaçlamaktadır.

Bu bağlamda piyasada işgücü talebi asla tükenmeyecek seviyededir.