İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Zafer Parlak

Zafer Parlak,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi

İlk lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, ikinci ve üçüncü lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi’nde İktisat ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dallarında tamamladı. Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Beykent Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül, Ege, Boğaziçi, İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde dersler verdi. Yurt içi ve yurtdışında akademik çalışma ve araştırmalarda bulundu. Akademik çalışmalarına ek olarak, eğitim ve çevre odaklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü eğitimler vermektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde öğrenciliğini sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Etnik Amerika, Kızılderililer, Amerikan Barış Gönüllüleri, Dil ve Kültür, Kültür Araştırmaları, Kültür ve Medya, Eko-Eleştiri, Yabancı Dil Öğretimi, Çeviri, Uluslararası Gönüllü Yardım Kuruluşları, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik, Kültürlerarası İlişkiler ve Dilsel Etkileşim, ABD’nin Osmanlı Devleti ve Türkiye’deki Kültürel Faaliyetleri, Türk Amerikan İlişkileri Tarihi

Temel Alanları: Dünya Dilleri ve Edebiyatları,  Amerikan Edebiyatı,  İngiliz Dili ve Edebiyatı,