İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Rahim Sarı

Rahim Sarı,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi

1989 yılı Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Lisans, 1996 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi ve 2005 yılı Yeditepe Üniversitesi İşletme dalında Yüksek Lisans, 2003 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi dalında Doktora derecelerini almıştır. Çeşitli öğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni, İngilizce okutmanı, öğretim görevlisi, şube müdürü, bölüm başkanı gibi görevlerde bulunmuştur. Çok sayıda sözlü ve yazılı tercüme görevi yerine getirmiştir. Öğretim yaklaşımları, yabancı dil öğretimi ve tercüme çalışmaları ilgi alanlarındandır.

Araştırma Alanları: , , , Tercüme Çalışmaları

Temel Alanları: Yabancı Dil Eğitimi,