İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilim, Sanat, Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri-XVIII "Hukuk Eğitimi ve Felsefe"

Bilim, sanat ve felsefe temalı Yuvarlak Masa Sohbetleri'nin on sekizinci konuğu, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç oldu.

Yasemin Işıktaç ile Hukuk Eğitimi ve Felsefe üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Söz konusu sohbette, hukuk, "adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni" şeklinde tanımlandı; söz konusu tanımdan ortaya çıkan fonksiyonlar olarak düzen, pratik yarar ve adalet kavramları ele alındı. Son kertede, kanunları bilmek ve hukukçu olmak arasındaki ayrım, yapay zekâ teknolojileri alanındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak sorgulandı.