İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bölümlerimiz

Eğitim-öğretim kalitesini yükselterek nitelikli ve alanlarında yetkin insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen fakültemizdeki eğitim yaklaşımı öğrencilerimizin olduğu kadar paydaşlarımızın da ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Lisans programlarımızda teorik derslerin yanı sıra uygulama ve laboratuvar dersleri de verilerek öğrencilerimizin teorik bilgilerinin uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Yurtdışındaki akademik ve kültürel işbirlikleri, Bologna süreci ve ERASMUS programlarıyla sağlanan uluslararası açılımlarla öğrencilerimizin dünyaya ve evrensel bilgiye ulaşmaları için farklı imkanlar sunulmaktadır.

Sahip oldukları akademik ve formasyonel bilgiyi sürekli sorgulayarak güncelleyebilen, araştırmacı, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmek gibi temel bir hedefe sahip olan Fakültemiz, bu misyonu sahiplenen bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizdeki Lisans dersleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği çerçeve programları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol oynayan akademisyenler tarafından verilmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik platformlardaki çalışmalarıyla yetkin, gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve yayınlarıyla alanlarında söz sahibi olan öğretim üyelerimiz fakültemizin önemli zenginlikleri arasındadır. Fakültemizin geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosu, verdikleri eğitim ve akademik çalışmalarıyla İstinye Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir üniversite olmasını da sağlamaktadır.

Öğrenci ve mezunlarımızın akademik, formasyonel ve sektörel olarak aranan bireyler olabilmesi için üniversite ve fakültemiz bünyesinde geniş olanaklara sahip olması sağlanmıştır. Bu bağlamda tasarlanan teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kampüslerimizde hemen her hafta sosyo-kültürel aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin müfredat dışı güncel bilgiyle teması konferanslar, seminerler ve panellerle zenginleştirilmekte, sergi, sinema ve konser gibi sanatsal aktivitelerle sanatsal ve estetik ihtiyaçları karşılanmakta ve kendilerini keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Sahip olduğu fiziki koşulların kalitesiyle de öne çıkan fakültemiz, fen ve sosyal bilimlerdeki eğitim-öğretim yaklaşımıyla öncelikle kendi kendine yeten bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kendine yeten bireyler topluma, endüstriye ve evrensel bilime de katkı sağlayacak, bu yaklaşım ülkemizin sahip olduğu genç potansiyelin yaratıcı ve vizyoner bir beyin gücüne dönüşmesinde önemli rol oynayacaktır.