İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bölümlerimiz

İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Sosyoloji (ingilizce), Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ve Felsefe (Türkçe) bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Fakültemiz nitelikli ve alanlarında yetkin, sahip oldukları akademik ve alana özgü bilgiyi sürekli sorgulayarak güncelleyebilen, araştırmacı, girişimci ve sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Akademik kadrosu da bu misyonu içselleştirmiştir.

Fakültemizdeki müfredatlar öğrencilerimizin olduğu kadar paydaşlarımızın da ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Lisans programlarımızda teorik derslerin yanı sıra uygulama ve laboratuvar dersleri de verilerek öğrencilerimizin teorik bilgilerinin uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Yurtdışındaki akademik ve kültürel işbirlikleri, Bologna süreci ve ERASMUS programları gibi uluslararası olanaklar öğrencilerimizin güncel bilimsel bilgiye ulaşmalarına yardım etmektedir.

Fakültemizdeki lisans dersleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği çerçeve programları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol oynayan akademisyenler tarafından verilmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik platformlardaki çalışmalarıyla yetkin, gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve yayınlarıyla alanlarında söz sahibi olan öğretim üyelerimiz fakültemizin önemli zenginlikleri arasındadır.

Öğrenci ve mezunlarımızın akademik olarak yetkin ve sektörel olarak öne çıkan bireyler olabilmesi için teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kampüsümüzde sıklıkla sosyo-kültürel ve bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin müfredat dışı güncel bilgiyle teması kampüsümüzde düzenlenen konferanslar, seminerler ve panellerle pekiştirilmektedir. 

Fakültemizin, insan ve toplum bilimlerinde nitelikli ve alanlarında yetkin bireyler yetiştirerek topluma, endüstriye ve evrensel bilime katkı sağlayacağı ve Ülkemizin sahip olduğu genç potansiyelin yaratıcı ve vizyoner bir beyin gücüne dönüşmesinde önemli rol oynayacağı öngörülmektedir.