Faculty of Humanities and Social Sciences

Bilim, Sanat, Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri-XVI "Osmanlı'da Bilim ve Felsefe"

Bilim, sanat ve felsefe temalı Yuvarlak Masa Sohbetleri'nin on altıncı konuğu, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat oldu.

Yavuz Unat ile Osmanlı'da bilim ve felsefe arasındaki ilişki, bu ilişkideki kurucu kavramlar sorgulandı. İşaret edilen sorgulama, temel olarak bilim tarihindeki değişimlerin ve gelişmelerin kronolojik sıralaması zemininde yapıldı.