İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Hatice Yurttaş

Hatice Yurttaş,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği Bölümünden alan Hatice Yurttaş, yüksek lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanları roman türü, kadın yazını, postyapısalcı edebiyat kuramları ve feminist edebiyat eleştirisidir.

Araştırma Alanları: "roman, kadın yazını, eleştiri kuramları