İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen'in yeni kitabı çıktı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen’in “Molla Muhammed Timur Âsârü’l-İmâmiyye Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi” adlı kitabı Dün Bugün Yarın Yayınları tarafından yayımlandı. Eser, “Kelile ve Dimne”nin ilk bilimsel neşri olma özelliğini taşımaktadır.

https://www.dby.com.tr/cagatayca-kelile-ve-dimne-tercumesi