İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Özbekistan Emir Timur Kongresi

Bölüm başkanımız Dr. Feyzi ÇİMEN, 13-14 Eylül 2017’de Uluslararası Emir Timur Vakfının davetlisi olarak Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te “Timurlular Dönemi Bilim ve Kültür” (THE SCIENCE AND CULTURE IN THE TEMURID’S PERIOD) başlıklı sempozyumda TЕMУРДАН КЕЙИНГИ ДАВРНИНГ МAНБА MАTНЛАРИДАН МУЛЛА МУҲАММАД ТЕМУРНИНГ “АСАР-УЛ-ИМОМИЯ” НОМЛИ АСАРИ (Timur’dan Sonrası Devrin Kaynak Eserlerinden Molla Muhammed Timur’un Asaru’l-imamiyye Adlı Eseri ) başlıklı bir bildiri sundu.