İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İSÜ Felsefe Bölümü'nün de Katkılarıyla X. Mantık Çalıştayı 2-4 Eylül 2021'de Kapadokya Üniversitesi'nde yapıldı

İstinye Üniversitesi, İTBF, Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin katkılarıyla, Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen X. Mantık Çalıştayı 2-4 Eylül 2021 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirildi.

X. Mantık Çalıştayı'nın açış konuşmasını sırasıyla, rektörümüz Sn. Prof. Dr. Erdal Karaöz, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İSÜ Felsefe Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Mantık Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Şafak Ural yaptı.

Covid-19 pandemisi sebebiyle oturumlar online ve yüz yüze olmak üzere eş zamanlı olarak iki ayrı salonda yapıldı, toplamda otuz dört bildiri sunuldu. 

Bu bildiriler arasında, İSÜ, Felsefe Bölüm Başkanı'mız Prof. Dr. Hayri Şafak Ural'ın "Paraconsistent (Tutarlılık Ötesi) Mantık ve Felsefe" başlıklı bildirisi, bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üye. Hanife Bilgili'nin "Mantık Temelli Terapi" başlıklı bildirisi ve bölümümüzün Arş. Gör. Deniz Özen'in "Hegelci Mantık Açısından Form ve İçerik Bağıntısı" başlıklı bildirisi de vardı.

X. Mantık Çalıştayı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, bünyesinde felsefe bölümü olmamasına rağmen, bizleri kusursuz bir şekilde misafir eden başta Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar olmak üzere, Kapadokya Üniversitesi Ailesi'ne teşekkür ederiz.