İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü Arş. Gör. Deniz Özen X. Mantık Çalıştayı'nda "Hegelci Mantık Açısından Form ve İçerik Bağıntısı" Başlıklı Bir Bildiri Sundu