İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Tolga Kobaş "Ehliyet, Liyakat, Sadakat: Osmanlı İmparatorluğu'nda Enderûn-ı Hümâyûn'un Yeri ve Önemi" başlıklı bir konferans verdi

Dr. Tolga Kobaş, 14 Aralık 2021 tarihinde İSÜ Kongre Merkezi'nde "Ehliyet, Liyakat, Sadakat: Osmanlı İmparatorluğu'nda Enderûn-ı Hümâyûn'un Yeri ve Önemi" başlıklı bir konferans verdi. Kobaş'ın Columbia Üniversitesi'nde tamamlamış olduğu tezinden yola çıkarak hazırladığı konferans Sosyoloji bölümü tarafından düzenlendi.