İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilim, Sanat, Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri–XIX "Ahlak ve Felsefe"

Bilim, sanat ve felsefe temalı Yuvarlak Masa Sohbetleri'nin on dokuzuncu konuğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hakan POYRAZ oldu.

Hakan POYRAZ ile Ahlak ve Felsefe üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Söz konusu sohbette, felsefenin ahlak kavramını tanımlayış, algılayış ve işleyiş biçimi ele alındı. Ahlakçı ile ahlak filozofu farklılığına ve ahlak ile etik ayrımına değinildi. Toplumsal ve bireysel ahlakın birlikteliğinin ve bunun öneminin vurgulandığı bu konuşmada "Niçin ahlaklı olmalıyız?" sorusuna etimolojik bilgilerin de desteğiyle cevaplar sunuldu.