İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilim, Sanat, Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri - XIV "İslam Düşüncesi ve Felsefe"

Bilim, sanat ve felsefe temalı Yuvarlak Masa Sohbetleri'nin on dördüncü konuğu, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya oldu.

Bayram Ali Çetinkaya ile İslam düşüncesi ve felsefe arasındaki ilişki, bu ilişkideki kurucu kavramlar sorgulandı. İşaret edilen sorgulama, temel olarak ilim, hikmet ve irfan kavramlarının neliği üzerinden,  "ilim sahibi olana alim,  hikmet sahibi olana hakim, ve irfan sahibi olana arif denir" yargısı ekseninde yapıldı.

Son olarak, felsefe islamileşebilir mi yahut islami bir felsefeden söz etmek mümkün mü? sorusu üzerinde duruldu. Böyle bir soruya ihtiyaç olup olmadığı ve bunun nedenleri katılımcıların da katkılarıyla tartışıldı.