İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Seda Kurt'un yeni makalesi Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı.

Arş. Gör. Dr. Seda Kurt'un Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Özyıldırım ile birlikte kaleme aldığı "Süreli Yayınlarda Makâmât-ı Harîrî Tercümeleri" başlıklı makalesi Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin 27. sayısında yayımlandı. Makalenin tam metnine verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.devdergisi.com/Makaleler/1081648817_Seda%20Kurt-Ali%20Emre%20%c3%96zy%c4%b1ld%c4%b1r%c4%b1m.pdf