İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü Arş. Gör. Deniz Özen Bochum'daki Hegel Arşivi'nden kabul aldı

Felsefe Bölümü Arş. Gör. Deniz Özen, "Hegelci Mantıkta Form ve İçerik Bağıntısının Hukuk Felsefesi Açısından 'Yasa' Kavramına Tatbiki" başlıklı doktora tez projesi ile, Ruhr Bochum Üniversitesi (Ruhr-Universitaet Bochum), Klasik Alman Felsefesi Araştırma Merkezi / Hegel-Arşivi'nden araştırmacı olarak kabul aldı.