İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Deniz Özen

Deniz Özen,  Araştırma Görevlisi


CV
Öğretim Elemanı

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği'nden bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nden "Hegel'in Felsefesinde Nesnel Tin Açısından Ahlak ve Politika" başlıklı teziyle almıştır. Doktora çalışmalarına İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nde "Hegelci Mantık Açısından Form ve İçerik Bağıntısının Yasa Kavramına Tatbiki" başlıklı teziyle devam etmektedir. Deniz Özen'in doktora tez projesi, Tübitak 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Deniz Özen, bu destek kapsamında, 12 ay süre ile, Mayıs 2022- Mayıs 2023 tarihleri arasında, Ruhr-Bochum Üniversitesi, Felsefe ve Eğitim Bilimleri Fakültesi, Felsefe Enstitüsü-I, Klasik Alman Felsefesi Araştırma Merkezi / Hegel- Arşivi'nde araştırmacı olarak bulunacaktır. Çok sayıda akademik bildirisi ve kitap bölümü olarak yayınları bulunmaktadır. Türkiye Mantık Derneği yönetim kurulu üyesidir. Başlıca ilgi alanları arasında, ontoloji, hukuk felsefesi, etik ve mantık gelmektedir.

Araştırma Alanları: Ontoloji, Hukuk Felsefesi, Mantık, Etik

Temel Alanları: Felsefe,  Hukuk Felsefesi,  Ontoloji,