İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Ezgi Ildırım Özcan

Ezgi Ildırım Özcan,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi, Psikoloji Bölüm Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstititüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalından 2013 yılında ‘Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik’ isimli tez çalışması ile yüksek lisans derecesini almıştır. Aynı anabilim dalında 2018 yılında 'Gudjonsson Yönlendirilebilirlik Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması' isimli tez çalışması ile Doktora derecesi almıştır. Mezun olduktan sonra çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü olarak araştırmacı ve psikolojik danışman olarak görev almıştır. Adli Psikoloji ve Kriminoloji alanlarında ulusal ve uluslararası kongrelerde görgü tanıklığı hafızası, siber zorbalık ve mağduriyet, nefret söylemi, madde bağımlılığı konularında yayınlanan bildirileri bulunmaktadır. European Association of Psychology and Law, European Society of Criminology bilimsel topluluklarına üyedir.

Araştırma Alanları: Adli psikoloji, Kriminoloji, Tanık Hafızası, Adli Görüşme Teknikleri

Temel Alanları: Uygulamalı Psikoloji,  Adalet ve Suç Psikolojisi, 

(2014), "EAPL Students Paper Awards", "Diğer", "European Association of Psychology and Law (EAPL)",