İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Levent Ürer

Levent Ürer,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Dekan V.

1962 Yılında Samsun’da doğdu. Samsun Anadolu Lisesi’ni 1980, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1985, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1995 yılında aynı kurumda “Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Etnik Gruplar ve Devlet” adlı teziyle Doktor Unvanını aldı. 1991 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve aynı kurumda 1995 ile 2005 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2005 yılında Siyasi Tarih alanında Doçent olan Levent Ürer, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinde, Siyaset Bilimi Anabilim Dalında Profesör unvanını aldı. 2014 yılında emekli olarak, İstanbul Üniversitesinden ayrılarak, aynı yıl, Beykent Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Temmuz 2020 yılına kadar çalışmıştır. Halen İstinye Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İ.Ü. İktisat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı 2005-2013 yılları arasında yapmıştır. Beykent Üniversitesi’nde 2014-2016 yılları arasında Rektör Yardımcılığı, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi Vekil dekanlığı gibi farklı idari görevlerde bulunmuştur. Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih, Siyasi Olaylar Tarihi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri, Milliyetçilik ve Azınlık Hakları üzerine Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir. Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları (2003), Mondros’tan Mudanya Mütarekesi’ne Türk Dış Politikası (2005), Soysal Devletten Sosyal Devlete, Ulusçuluk Tartışmaları (2012), 2012 yılında derlemiş olduğu, Roman Olup Çingene Kalmak adlı kitapları vardır. Milliyetçilik, azınlık hakları, siyaset bilimi, tarih sosyolojisi alanları temelinde yayınlanmış, çeşitli makaleleri vardır.

Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi, Siyasi tarihi, Milliyetçilik, Göç Politikaları, Göç ve Kimlik/Aidiyet , Türk Siyasal Hayatı

Temel Alanları: Siyaset Bilimi,  Türk Siyasal Hayatı,  Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar,