İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Eylem Ceyhan

Eylem Ceyhan,  Dr. Öğr. Üyesi


Öğretim Üyesi

Mesleki Deneyim: • İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul (2021) Öğretim Görevlisi • T.C. Doğuş Üniversitesi, İstanbul (2018) Öğretim Görevlisi • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilimdalı-İstanbul (2005-2008), Psikolog • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Anabilimdalı-Ankara (2004-2005), Psikolog • Hacettepe Üniversitesi (1998-2004), Psikolog Kurslar ve Sertifikalar • Cinsel Terapiler Eğitimi (Temel ve İleri Eğitim). Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2012, İstanbul. • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2. Modül, Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon). Türk Psikologlar Derneği, 2010, İstanbul (80 saat). • Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları, Türk Psikologlar Derneği, 2010, İstanbul (12 saat). • Transaksiyonel Analiz 101, Transaksiyonel Analiz Derneği, 2010, İstanbul. • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Katılım Belgesi (1. Modül). Türk Psikologlar Derneği, 2009, İstanbul (84 saat). • ISIS Family Therapy Supervision Training-Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2009-2010, İstanbul (50 Saat). • Aile Terapisi İleri Eğitimi: Community Stress Prevention Center Israil-Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2009-2010, İstanbul (135 saat). • Aile Terapisi Temel Eğitimi Sertifikası: Community Stress Prevention Center Israil- Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2008, İstanbul (200 saat). • Demansta Bilişsel Tarama Katılım Sertifikası: Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Grubu, 2007, İstanbul (24 saat). • Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikleri Katılım Belgesi: Psikonet, 2005, İstanbul (32 saat). • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Türk Psikologlar Derneği, 1999, Ankara. • Sertifikası: Hacettepe Üniversitesi, 1998, Ankara. Yayınlar ve Araştırmalar: Ulusal Sözlü/Poster Sunumları: Semiz, U.B., Ateş, A., Ceyhan, E. Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda erişkin tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. 42. Ulusal psikiyatri kongresi 2006, 481-482. Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. Nikotin ile kafein ve nikotin ile amfetamin arasında elde edilen çapraz duyarlılaşmanın farelerin lokomotor aktivitesi üzerine etkileri. Türk Nöroloji Derneği, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya (sözlü). Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s. 220-221. Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. Farelerde nikotin ile uyarılmış lokomotor duyarlılaşma üzerine kafein ve amfetaminin etkilerinin incelenmesi. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 22-27 Ekim 2002, Marmaris (poster). Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s. 66-67. Çelik, E., Tuğrul, B. Anaokulu öğretmenlerinin mesleki motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe-KKTC (sözlü). Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s. 284. Çelik, E., Tuğrul, B. Yalçın, S. Dört-Altı Yaşlar Arasındaki Anaokulu Çocuklarının Duygusal Yüz İfadesiyle Kendilerini, Anne-Babalarını ve Öğretmenlerini Algılaması. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Ankara (sözlü). Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s. 10. Yayınlar: Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. Caffeine and amphetamine produce cross-sensitization to nicotine-induced locomotor activity in mice. Progress in Neuropsychopharmacolgy & Biological Psychiatry, 2006 Jan ; 30(1):50-5. Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. Farelerde nikotin ile amfetamin arasındaki çapraz duyarlılaşmanın incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 6: 67-74, 2003. Çelik, E., Tuğrul, B. Normal gelişim gösteren çocuklarla çalışan anaokulu öğretmenlerinde tükenmişlik. Journal of Qafqaz University, 9:203-212, 2002. Tuğrul, B., Çelik, E. Zeka engelli çocukların sosyalleşme sürecine çoklu zeka teorisi açısından bir bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4: 433-439, 2002. Çelik, E., Tuğrul, B. Yalçın, S. Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 31-38, 2002. Kurslar ve Sertifikalar • Şema Terapi Eğitimi (Temel ve İleri Eğitim ve Süpervizyon). ISST-2015, 2018, 2021. • Bilişsel Davranışçı Terapiler (Temel ve İleri Eğitim ve Süpervizyon), 2015, 2018. • Cinsel Terapiler Eğitimi (Temel ve İleri Eğitim). Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2012, 2018, İstanbul. • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2. Modül, Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon). Türk Psikologlar Derneği, 2010, İstanbul (80 saat). • Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları, Türk Psikologlar Derneği, 2010, İstanbul (12 saat). • Transaksiyonel Analiz 101, Transaksiyonel Analiz Derneği, 2010, İstanbul. • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Katılım Belgesi (1. Modül). Türk Psikologlar Derneği, 2009, İstanbul (84 saat). • ISIS Family Therapy Supervision Training-Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2009-2010, İstanbul (50 Saat). • Aile Terapisi İleri Eğitimi: Community Stress Prevention Center Israil-Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2009-2010, İstanbul (135 saat). • Aile Terapisi Temel Eğitimi Sertifikası: Community Stress Prevention Center Israil- Bakış Psikolojik Danışmanlık, 2008, İstanbul (200 saat). • Demansta Bilişsel Tarama Katılım Sertifikası: Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Grubu, 2007, İstanbul (24 saat). • Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikleri Katılım Belgesi: Psikonet, 2005, İstanbul (32 saat). • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Türk Psikologlar Derneği, 1999, Ankara. • Öğretmenlik Sertifikası: Hacettepe Üniversitesi, 1998, Ankara.

Araştırma Alanları: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi