İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Elif Karlık

Elif Karlık,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden “Glukoz Baskılamasına Dirençli Schizosaccharomyces pombe Konstitütif İnvertaz Mutantlarında Ozmotik Stres ve Isı Şoku” adlı bitirme tezi ile mezun oldu. 2012 yılında yine aynı Üniversiteden “Arpa’da (Hordeum vulgare L.) Virüs Aracılıyla Gen Susturulması Çalışmaları” adlı yüksek lisans tez çalışması ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Bursunu (BİDEB-2210) almaya hak kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce Biyoteknoloji Doktora programından “Investigations on Long Non-coding RNAs in Barley (Hordeum vulgare L.)” adlı doktora tezi ile mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisansı sırasında almaya başladığı TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Bursunu (BİDEB-2211) doktora sırasında da almaya ederek doktorasını burslu olarak tamamlamıştır. Öğretim görevlisinin farklı çalışma alanlarında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış farklı makaleleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Uzun kodlama yapmayan RNA’lar, Transposon analizleri