İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız

Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji Lisans derecesini aldı. Lisansüstü eğitimine İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı’nda devam etti. Sinirbilim Yüksek Lisans programını “Bir uyaran genelleme defisiti olarak Korsakoff amnestik sendromu” başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Aynı anabilim dalının İleri Nörolojik Bilimler Doktora programından TÜBİTAK 1001 projesi ile desteklenen “Spinoserebellar ataksili hastalarda örtük bellek süreçleri ile yapısal ve fonskiyonel konnektivite korelasyonları” başlıklı çalışması ile 2017 yılında doktora derecesini aldı. İlk çalışmalarında klinik nöropsikoloji üzerine yoğunlaşmış daha sonra 2014-2020 tarihleri arasında Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Merkezi isimli DPT projesi desteği ile kurulan İ.Ü. Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı'nda bilimsel proje uzmanı olarak görev almıştır. Nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklarda fonksiyonel ve difüzyon MR görüntüleme ve nöropsikoloji üzerine birçok araştırma projesinde çalışmalarına devam etmektedir. Beyin Araştırmaları Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyesidir.

Araştırma Alanları: Nörobilim, Bilişsel Sinirbilim, Davranışsal Sinirbilim, Klinik Nöropsikoloji, Nöropsikometrik Değerlendirme, Öğrenme ve Bellek, Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme, Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme

Temel Alanları: Sinirbilimi,