İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Mehran Shadi

Mehran Shadi,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi

Mehran Shadi, doktora derecesini Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İngiliz Edebiyatı bölümünde aldı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve öğretim uyesi olarak çalıştı. Başlıca edebiyat çalışmasının felsefi yönleriyle ilgileniyor ve son birkaç yıldır tefsir ve hermeneutic kuramına odaklanmış durumda.

Araştırma Alanları: Narratology, Narrative Theory, Hermeneutics, Reader Response Criticism, Aesthetics

Temel Alanları: Dünya Dilleri ve Edebiyatları,  İngiliz Dili ve Edebiyatı,